Przewagi
../innovaeditor/assets/o_companii/businessus_263x171.jpg

• Zasięg:


- 19 narodowych sieci handlowych

- ponad 2,5 tys. placówek handlowych

- wszystkie regiony Ukrainy


• Uściślenie danych:

- w ogóle dla Ukrainy / w każdym regionie /w każdym mieście

- według kategorii towarów/ podkategorii/według właściwości (charakterystyki) towarów

- w każdej sieci / w każdej placówce handlowej sieci

- według znaku handlowego / w każdym SKU z pzrywiązaniem do sieci i placówki handlowej


• Adaptacja względem klienta:

- formaty oraz struktura dostarczonych danych

powtarzalność dostarczanych informacji

- geografia / kategoryzacja / wskaźniki analizowane

- dodatkowe parametry dla analizy / gotowa analityka na zlecenie

 

•  Integracja z BI klienta:

- automatyzacja pobierania danych

- synchronizacja bazy danych

 

• Zakres zastosowania:

- decyzje strategicne (planowanie strategiczne, wycena, sterowanie asortymentem, analiza konkurencyjna)

- taktyczne decyzje operacyjne (analiza aktywności promocyjnej, wskaźniki dystrybucji, eksperymenty w sieciach, sprzedaże i ceny w placówkach handlowych, P/F sprzedaży, motywacja personelu handlowego)

 

•  Jakość i sprawdzanie danych:

- wielopoziomowy algorytm sprawdzania danych MDC (Multifactor Data Convergence)

- możliwość weryfikacji danych oraz ich porównania z faktycznymi danymi w sieci