Kategorii
MDC (Multifactor Data Convergence)
MDC (Multifactor Data Convergence) – metoda łączenia, gromadzenia i opracowania informacji wstępnej z sieci handlu detalicznego, polegająca na połączeniu i zbliżeniu do siebie przewag oraz silnych stron takich metodyk analizy kanałów sprzedaży w handlu detalicznym jak sensus,  audyt handlu detalicznego, store check.
 

Głównym celem metodyki jest gromadzenie, systematyzacja, wielopoziomowa weryfikacja, korekta

i adaptacja do potrzeb Klienta wstępnych danych z ...


всё...
Więcej
Przepływy utworzenia informacji
• Przepływy utworzenia informacji

Informacja kształtuje się etapami:


- raporty wstępne (zbiór informacji);

- Raporty strukturowane oraz tablicy zbiorcze;

- SQL-OLAP;

- Integracja z BI klienta 

Fizyczna weryfikacja zbioru łączy weryfikację wstępną zbioru wchodzącego (całość fizyczna zbioru,określenie linii/kolumn, format danych i wypełnienie zbioru, zgodność z żądaniami).

 

Logiczna weryfikacja zbioru – to sprawdzenie treści zbioru, między ...


всё...
Więcej
Integracja z BI klienta

• Raporty o spzredażach sieci handlowych przedstawiane są comiesięcznie po każdym SKU w przekroju każdego

sklepu z tych sieci i grup towarów, na które podpisany jest Klient;


• Struktura geografii: Sieć-Sklep-Adres-Miasto-Obwód-Region z podziałem regionalnym,

dostosowanym dla każdego klienta;


• Raporty odsyłane są Klientowi w dowolnym wygodnym dla niego formacie:


- DBF, CSV, Access- plik z danymi dla integracji z bazą danych Klienta. Takie raporty są

specjalnie opracowywane dla osiągnięcia maksymalnej ...


всё...
Więcej
Detalizacja raportów analitycznych
Detalizacja raportów analitycznych:


 - dla całej Ukrainy / dla danego regionu / dla miasta;


 - według grupy towarów / podgrupy / według cechy towaru


 - według sieci / według konkretnej placówki handlowej seci;


 - według znaku firmowego / według każdego SKU z pzrywiązaniem do sieci i placówki handlowej 

всё...
Więcej