Kategorii
MDC (Multifactor Data Convergence)
MDC (Multifactor Data Convergence) – metoda łączenia, gromadzenia i opracowania informacji wstępnej z sieci handlu detalicznego, polegająca na połączeniu i zbliżeniu do siebie przewag oraz silnych stron takich metodyk analizy kanałów sprzedaży w handlu detalicznym jak sensus,  audyt handlu detalicznego, store check.
 

Głównym celem metodyki jest gromadzenie, systematyzacja, wielopoziomowa weryfikacja, korekta

i adaptacja do potrzeb Klienta wstępnych danych z ...


всё...
Więcej