Kategorii
Przepływy utworzenia informacji
• Przepływy utworzenia informacji

Informacja kształtuje się etapami:


- raporty wstępne (zbiór informacji);

- Raporty strukturowane oraz tablicy zbiorcze;

- SQL-OLAP;

- Integracja z BI klienta 

Fizyczna weryfikacja zbioru łączy weryfikację wstępną zbioru wchodzącego (całość fizyczna zbioru,określenie linii/kolumn, format danych i wypełnienie zbioru, zgodność z żądaniami).

 

Logiczna weryfikacja zbioru – to sprawdzenie treści zbioru, między ...


всё...
Więcej