Usługi Audyt handlu detalicznego
../innovaeditor/assets/blog_img1_1427724111_1427724124.png
 

Audyt sieciowego handlu detalicznego jest najbardziej precyzyjnym instrumentem, dostarczającym producentom i dystrybutorom ważnych informacji porównawczych o tym, co się dzieje z produktem w sieci handlu detalicznego, właśnie tam gdzie dokonywana jest sprzedaż konsumentu końcowemu.

 

Dokładne pojęcie o tym jak zachowuje się towar w sieci handlu detalicznego jest niezbędnym elementem planowania, wypracowania oraz kontroli skutecznego programu marketingu i sprzedaży.

 

Dane audytu handlu detalicznego używane są jako narzędzie dla bardziej wyważonych decyzji oraz minimizacji ryzyka w sektorze marketingu i sprzedaży.

 

Audythandludetalicznegotonietylkoraportotymcosiędziałonarynku,lecz równieżnarzędziedlaprzewidywaniaorazpodejmowaniadziałańprewencyjnych.

 

Podstawowezadaniaaudytuhandludetalicznegoto:


• Ocena dynamiki wzrostu kategorii;

• Ocena sezonowości sprzedaży ogólnie na rynku oraz w różnych segmentach;

• Udział i dynamika wzrostu segmentów cenowych;

• Wyznaczenie podkategorii, które pokazują wzrost w dynamice;


• Analiza konkurencyjna:


- Dynamika udziału rynku producentów, znaków handlowych;

- Analiza przyczyn zmiany udziału rynku znaków handlowych (producentów);

- Śledzenie wprowadzenia nowych znaków handlowych oraz dynamiki ich rozwoju;

- Wykrycie najbardziej narażonych na ataki znaków.

 

•  Analiza asortymentu:


- Analiza poziomu prezentacji top-SKU znaków handlowychZleceniodawcy w porównaniu z konkurentami;

- Ocena potencjału zwiększenia sprzedaży kosztem optymizacji asortymentu;

- Wykrycie SKU o wysokim obiegu, które potrzebują powiększenia dustrybucji;

- Polecenia dotyczące wyprowadzenia z sieci handlowych pozycji o niskim obiegu;

- Odkrycie „nowinek” u konkurentów oraz ocena dynamiki ich rozwoju.

 

• Analiza cen:


- Analiza ceny konkurencyjnej na towary Zleceniodawcy, wykrycie potencjału dla podniesienia ceny;

- Polecenia dotyczące zmiany poziomu cen na produkty pod znakiem towarowym Zleceniodawcy w porównaniu ze zmianą ogólnego poziomu cen według kategorii/ segmentu cenowego;

- Śledzenie wpływu poziomu cen na towary Zleceniodawcy wobec średniego obiegu w przekroju sieci.


• Analiza promo/trade działań marketingowych:


- Ujawnienie i analiza „przystawek” Zleceniodawcy, konkurentów;

- Analiza skuteczności promocji cenowych u konkurentów;

- Ujawnienie i polecenia dotycząnce wyboru maksymalnie skutecznych działań, z uwzględnieniem koniunktury rynkowej w zależności od regionalnych upodobań konsumenta.

 

Dane audytu są pożyteczne głównie dla działu marketingu, działu sprzedaży oraz organów zarządzających producentów i dystrybutorów.

 

Zamówienie usługi

 

Możecie Państwo również zawsze skorzystać z innych naszych usług:

 

 Outsoursing sprzedaży