MDC (Multifactor Data Convergence)
MDC (Multifactor Data Convergence) – metoda łączenia, gromadzenia i opracowania informacji wstępnej z sieci handlu detalicznego, polegająca na połączeniu i zbliżeniu do siebie przewag oraz silnych stron takich metodyk analizy kanałów sprzedaży w handlu detalicznym jak sensus,  audyt handlu detalicznego, store check.
 

Głównym celem metodyki jest gromadzenie, systematyzacja, wielopoziomowa weryfikacja, korekta

i adaptacja do potrzeb Klienta wstępnych danych z handlu detalicznego sieciowego, uzyskanych przez różne metody z różnych krzyżujących się żródeł.

 

MDC jest najbardziej precyzyjnym narzędziem, dostarczającym producentom i dystrybutorom

waznych informacji porównawczych o tym, co się dzieje z towarami w sieci handlu detalicznego, - właśnie tam, gdzie dokonuje się sprzedaży towarów konsumetowi końcowemu.

 

Multifactor data convergence zapewnia stałe monitorowanie sieciowego handlu detalicznego

w następujących kierunkach:


Analiza kategorii towarów;

Analiza konkurencyjna;

Analiza asortymentu;

Analiza cen.

Analiza promo/trade działań marketingowych