Kategorii
Co to jest audyt sieciowego handlu detalicznego

Audyt sieciowego handlu detalicznego jest najbardziej precyzyjnym instrumentem, dostarczającym producentom i dystrybutorom ważnych informacji porównawczych o tym, co się dzieje z produktem w sieci handlu detalicznego, właśnie tam gdzie dokonywana jest sprzedaż konsumentu końcowemu.


Dokładne pojęcie o tym jak zachowuje się towar w sieci handlu detalicznego jest niezbędnym elementem planowania, wypracowania oraz kontroli skutecznego programu marketingu i sprzedaży.


Dane audytu handlu detalicznego używane są jako narzędzie dla bardziej wyważonych decyzji oraz minimizacji ryzyka w sektorze marketingu i sprzedaży.


Audyt handlu detalicznegoto nie tylko raport o tym co się działo na rynku, lecz również narzędzie dla przewidywania oraz podejmowania działań prewencyjnych.

 

Podstawowe zadania audytu handlu detalicznego to:

    Ocena dynamiki wzrostu kategorii;

    Ocena sezonowości sprzedaży na rynku ogólnie oraz w różnych segmentach;

    Udział i dynamika wzrostu segmentów cenowych;

    Wyznaczenie podkategorii, które pokazują wzrost w dynamice;


    Analiza konkurencyjna:


    Dynamika udziału rynku producentów, znaków handlowych;

    Analiza przyczyn zmiany udziału rynku znaków handlowych (producentów);

•    Śledzenie wprowadzenia nowych znaków handlowych oraz dynamiki ich rozwoju;

    Wykrycie najbardziej narażonych na ataki znaków.


    Analiza asortymentu:


    Analiza poziomu prezentacji top-SKU znaków handlowych Zleceniodawcy w porównaniu z konkurentami;
•    
Ocena potencjału powiększenia sprzedaży kosztem optymizacji asortymentu;
•    
Wykrycie SKU o wysokim obiegu, które potrzebują powiększenia dustrybucji;
•    
Polecenia dotyczące wyprowadzenia z sieci handlowych pozycji o niskim obiegu;
•    
Odkrycie „nowinek” u konkurentów oraz ocena dynamiki ich rozwoju.

•    
Analiza cen:


    Analiza ceny konkurencyjnej na produkty Zleceniodawcy, wykrycie potencjału dla podniesienia ceny;
•    
Polecenia dotyczące zmiany poziomu cen na produkty pod znakiem towarowym Zleceniodawcy w porównaniu ze zmianą ogólnego poziomu cen według kategorii/ segmentu cenowego;
•    
Śledzenie wpływu poziomu cen na produkty Zleceniodawcy wobec średniego obiegu w przekroju sieci.


    Analiza promo/trade działań marketingowych:


    Ujawnienie i analiza „przystawek” Zleceniodawcy, konkurentów;
•    
Analiza skuteczności promocji cenowych u konkurentów;
•    
Ujawnienie i polecenia dotycząnce wyboru maksymalnie skutecznych działań, z uwzględnieniem koniunktury rynkowej w zależności od regionalnych upodobań konsumenta.

 

    Dane audytu są pożyteczne dla:


    Działu marketingu;
•    
Działu sprzedaży;
•    
Wyższego kierownictwa.

 
 
 

Czemu służą te dane 

Za pomocą naszych danych będziecie Państwo mogli:


•    Lepiej planować swój marketing

    Prowadzić wiarygodne badania nowych oraz istniejących rynków

    Poprawnie kształcować ceny

    Na bieżąco sledzić ceny i sprzedaże konkurentów 

Jak można zastosować tę informację na praktyce

Z pomocą naszych danyc będziecie Państwo mogli skutecznie podejmować taktyczne oraz strategiczne decyzje w nastepujacych kierunkach:


1.    Strategia i planowanie:


a.    Zmiany globalne rynku

b.    Wyznaczenie objętości rynku według cech produktu

c.    Segmentacja geograficzna

d.    Wyznaczenie trendów sezonowych

 
2.    
Decyzje taktyczne:


a.    Analiza przedsięwzięć marketingowych:


i.    Kompleksowy wpływ audytorium docelowego na wzrost sprzedaży z uwzględnieniem audytorium docelowego konkurentów, kanibalizmu wewnątrz własnego portfelu oraz błędów, wykrytych przy analizie szczegółowej działań promocyjnych SKU
ii.    Ocena wpływu dodatkowych czynników (palety, przekroje poprzeczne, obecność w gazecie) na skuteczność audytorium docelowego poprzez analizę szczegółową promocyjnych SKU
iii.    Wyznaczenie optymalnych regionalnych działań marketingowych z uwzględnieniem lokalnych upodobań
iv.    Wyznaczenie optymalnego przydzielenia budżetu audytorium docelowego, polegające na ocenie skuteczności promocji marketingowej w każdej oddzielnej sieci/obwodzie
v.    Planowanie kross-promo
akcji


b.    Praca ze znakiem firmowym/SKU:


i.    Ocena wpływu na sprzedaże umieszczenia na półce /dodatkowego miejsca poprzez porównanie danych store check ze sprzedażami wtórnymi
ii.    Analiza konkurencyjna oraz wypracowanie strategii walki konkurencyjnej
iii.    Analiza segmentów cenowych, w tym segmentowana geograficznie
iv.    Wyznaczenie indeksu przeniknięcia znaku firmowego, udział rynku według kanałów sprzedaży
v.    Dystrybucja ilościowa


c.    Współdziałanie z sieciami:


i.    Wykrycie błędów logistycznych poprzez porównania początkowych oraz wtórnych sprzedaży sklepów
ii.    Monitorowanie „miejsc wakujących” w kategorii
iii.    Przydzielenie rynku między sieciami wewnątrz kategorii, wyznaczenie wektorów rozwoju i priorytetów
iv.    Kontrola realizowania eksperymentów i monitorowanie sprzedaży nowinek (albo innych określonych SKU) w sieciach z podziałem na konktretne placówki handlowe

 

d.    Praca z zespołem handlowym:


i.    Budowanie systemu motywacji personelu handlowego, polegającego na analizie uzyskanych danych o dystrybucji i sprzedaży w określonych sieciowych placówkach handlowych
ii.    Planowanie sprzedaży (albo innych wskaźników) z przywiązaniem do konkretnych sieciowych placówek handlowych z następującą analizą faktu wykonania ustalonych planów sprzedaży.

Pokaż więcej